Święcenia kapłańskie A.D. 2023

i

Autor: Archidiecezja Poznańska

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Przyjęli święcenia, teraz jadą na pierwsze parafie. Mamy nowych księży, poznaj ich [GALERIA]

2023-05-29 9:42

Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił w katedrze poznańskiej święceń prezbiteratu i wręczył nowo wyświęconym kapłanom dekrety kierujące na pierwsze parafie. Księża mają być teraz mężnymi głosicielami słowa Bożego.

Święcenia kapłańskie 2023 w katedrze poznańskiej

- Potrzeba w Kościele kapłanów charakteryzujących się duchem męstwa. Takim darem obdarza kapłana Duch Święty, wzmacniając ludzką wolę i uzdalniając ją do czynnego i wytrwałego znoszenia przeciwności, trudów, cierpienia, nawet za cenę utraty życia – mówił w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił w sobotę święceń prezbiteratu ośmiu kapłanom.

"Bądź mężnym głosicielem słowa Bożego". Homilia arcybiskupa Gądeckiego

Metropolita poznański przekonywał kandydatów do święceń, że męstwo jest cechą ludzi świadomych znaczenia wartości moralnych i świadomych hierarchii tych wartości. - Nie należy utożsamiać męstwa z samą wiedzą o wartościach oraz umiejętnością ich szeregowania – mówił przewodniczący Episkopatu. - Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy – podkreślił abp Gądecki.

- Kapłan staje się dojrzałym ojcem duchowym powierzonej mu owczarni, gdy okazuje się mężny w obronie prawdy i dobra oraz w okazywaniu ofiarnej miłości. Duchowy ojciec jest nieustraszonym obrońcą małżeństwa i rodziny, dzieci i kobiet, ludzi bezradnych, chorych, biednych materialnie, moralnie czy duchowo. Takiego księdza można skrzywdzić, ale nie można zastraszyć, nie można zmusić do milczenia czy do współudziału w złu – zauważył metropolita poznański.