MIASTO

Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w średniowieczu. Archeolodzy odkryli mury i fundamenty dawnych kramów kupieckich [ZDJĘCIA]

2023-12-03 14:45

Przed laty na Starym Rynku w Poznaniu można było odwiedzić kramy kupieckie z cennymi tkaninami. Pamiątką tych czasów są mury i fundamenty, które odsłonili archeolodzy w miejscu dzisiejszej ul. Jana Baptysty Quadro.

Przebudowa Starego Rynku w Poznaniu. Prace archeologiczne w miejscu dzisiejszej ul. Jana Baptysty Quadro

Poznaniacy nie mogą doczekać się końca przebudowy Starego Rynku. Ten moment zbliża się wielkimi krokami, choć trudno wskazać dokładną datę. Dzięki remontowi można było pogłębić wiedzę na temat historii tego miejsca, dlatego równolegle z pracami budowlanymi prowadzone były badania archeologiczne. Specjaliści sprawdzili m.in. wykopy pod zbiorniki retencyjne i rejon ul. Kurzanoga.

Ostatnim miejscem, gdzie prowadzono badania archeologiczne, była dzisiejsza ulica Jana Baptysty Quadro. Archeolodzy odsłonili tam liczne mury i fundamenty średniowiecznych kramów kupieckich, gdyż dawniej w centrum dzisiejszego Starego Rynku kwitł handel. - Obecna ul. Jana Baptysty Quadro nazywała się ul. Aksamitną, na której dawni mieszkańcy Poznania zaopatrywali się w różne tkaniny. Działały tu kramy bogate, z dobrami luksusowymi – stąd też były murowane, by uchronić cenny towar przed częstymi w średniowieczu pożarami. Co ciekawe, zadbano też o specjalne miejsce dla kupców ze Wschodu. Jeden kram był przewidziany tylko dla nich, by zawsze mieli miejsce na sprzedaż np. sukna. Najpierw mury kramów budowano w konstrukcji szkieletowej - w tej średniowiecznej technice do wypełnienia wykorzystywano glinę. Na przełomie XIV i XV w. budynki te zamieniono na w pełni murowane z cegły, których pozostałości dziś odkrywają archeolodzy. Z czasem w ich miejscach powstawały kamienice - wyjaśniają przedstawiciele Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Kramy bogate odsłaniane były w ciągu wschodniej strony ulicy Jana Baptysty Quadro. Z drugiej zaś strony działały kramy jedwabne. Archeolodzy przebadali już piwnice po stronie zachodniej, po czym odsłaniali dalszy ciąg kramów jedwabnych – do Studzienki Bamberki. Działał tu cech jedwabników, który po raz pierwszy został wspomniany w księdze miejskiej z 1409 r. Można więc zakładać, że założono go już w XIV wieku.

Do znaczących zniszczeń murów i fundamentów zabudowań dawnej ul. Aksamitnej doszło podczas budowy Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Te, które zostały, postanowiono teraz udokumentować, zabezpieczyć i następnie zasypać. - O historii tego miejsca będzie świadczyć nawierzchnia ulicy Jana Baptysty Quadro. Zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, zabudowa dawnej ulicy Aksamitnej będzie miała swoje odzwierciedlenie w kostce – a przebieg murów zostanie podkreślony materiałem o innym kolorze - wyjaśnia PIM.

Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. XX wieku. Zobaczcie zdjęcia!