Religia

W tych wielkopolskich diecezjach najliczniej chodzi się na niedzielne msze!

2024-04-16 10:42

W których wielkopolskich diecezjach najliczniej wierni uczestniczą w mszy świętej? Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, wszystko jest jasne. Najnowsze badania które przeprowadził instytut przedstawiamy w naszej galerii. Jak liczy się wiernych? Gdzie najwięcej osób chodzi do kościoła? Tego wszystkiego dowiecie się z naszej strony!

Ile w Polsce działa kościołów? Jak jest z religijnością Polaków?

Ostatnie dane upublicznione przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczą roku 2022. Wówczas działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 357 parafie katolickie (w tym 676 stanowiły parafie zakonne), co stanowi wzrost o 0,01% w porównaniu do roku 2021. Największa liczba parafii znajduje się na terenie diecezji tarnowskiej – 454, krakowskiej – 448 i poznańskiej – 416, zaś najmniejsza liczba jest prowadzone przez Ordynariat Polowy WP – 69, diecezję drohiczyńską – 98 i białostocką – 114.

W 2022 roku, sakrament chrztu udzielono 302,2 tys. osobom, czyli o 4,2% mniejszej liczbie osób niż w roku poprzednim. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 337,2 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 304,7 tys. osób. Sakrament małżeństwa został udzielony 87,9 tys. parom.

W roku szkolnym 2022/2023 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 80,3% uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji przemyskiej (96,5%), tarnowskiej (96,3%) oraz rzeszowskiej (94,9%), zaś najniższy w diecezji warszawskiej (59,8%), opolskiej (63,4%) oraz łódzkiej (65,4%).

Ilu Polaków chodzi do kościoła?

Wskaźnik dominicantes (odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych) w Polsce wyniósł 29,5%, co jest wzrostem o 1,2% w stosunku do roku 2021. O 1% wzrósł natomiast wskaźnik communicantes - do 13,9%. - Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (61,5 %), rzeszowskiej (52,0%) i przemyskiej (49,5%). Najwyższy wskaźnik communicantes w diecezji tarnowskiej (25,6%), białostockiej (20,5%) oraz zamojsko-lubaczowskiej (19,6%).

Jak wygląda sytuacja w diecezjach które zasięgiem obejmują Wielkopolskę? Szczegóły w naszej galerii!