Zakład Lasów Poznańskich szuka wolontariuszy! Przyłączyć może się każdy!

2020-11-20 13:33 Michalina Maciaszek
Zakład Lasów Państwowych
Autor: Adam Suwart

To okazja do połączenia spacerów wśród drzew ze wsparciem działań pracowników Zakładu Lasów Poznańskich. Wolontariusze będą mogli uczestniczyć, między innymi, w zajęciach z przyrodnikami i leśnikami oraz sesjach dentroterapii. Więcej szczegółów poniżej.

Zakład Lasów Poznańskich szuka wolontariuszy! Będą mogli oni wesprzeć pracowników w codziennej pracy.

Wolontariat w ZLP jest odpowiedzią na społeczną potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy z poznaniakami w zakresie ochrony lasów i przyrody. Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, rodziny, drużyny harcerskie, rady osiedli, klasy szkolne i innych chętnych

mówi Łukasz Antosz z Zakładu Lasów Poznańskich. I dodaje, że do obowiązków wolontariuszy należeć będzie, między innymi, zgłaszanie nieprawidłowości do których należą: nielegalne składowiska śmieci, uszkadzanie runa i zniekształcanie gleby, czy zagrożenia pożarowe. Będą mogli też, między innymi, pomagać przy inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt oraz odnawianiu szlaków turystycznych.

Wolontariusze zainteresowani współpracą z Zakładem Lasów Poznańskich będą podpisywali stosowną umowę, otrzymają też informację o zasadach wykonywania konkretnych czynności oraz o sposobie kontaktu z pracownikami ZLP.

Wolontariusze będą mogli uczestniczyć, między innymi, w zajęciach z przyrodnikami i leśnikami oraz sesjach dentroterapii. Szczegóły na stronach Zakładu Lasów Poznańskich.