OŚWIATA

Doktor Igor Bykowski Wielkopolskim Kuratorem Oświaty! Kim jest?

2024-03-06 10:58

Wojewoda Wielkopolski Agata Sobczyk w środowe przedpołudnie przekazała nominację ministry edukacji na nowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Został nim 36-letni dr Igor Bykowski. Tym samym został najmłodszym kuratorem oświaty w Wielkopolsce.

Igor Bykowski nowym kuratorem oświaty w Wielkopolsce

Konkurs na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty został rozstrzygnięty pod koniec lutego. W środowe przedpołudnie 6 marca dr Igor Bykowski z rąk wojewody wielkopolskiego Agaty Sobczyk otrzymał już oficjalną nominację od Barbary Nowackiej, ministerki edukacji.

Bykowski ma 36 lat. Został właśnie najmłodszym kuratorem oświaty w Wielkopolsce. Przez ostatnie 5 lat był dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie. Zdaniem miejscowej ludności zrobił z tej wiejskiej placówki prawdziwą perełkę.

W konkursie na wielkopolskiego kuratora oświaty pokonał dziewięcioro kandydatów, w tym Wiesława Banasia, byłego zastępcę dyrektora Wydziału Oświaty w UM Poznania.

Bykowski jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Rozprawę doktorską na UAM pisał na temat przywództwa edukacyjnego dyrektora szkoły wiejskiej w społeczności lokalnej. Wcześniej, też na UAM, ukończył studia licencjackie z filozofii i studia magisterskie z filologii polskiej oraz pedagogiki.

- Miła informacja od poniedziałku! Igor Bykowski, doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika UAM WSE Poznań oraz absolwent Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wygrał konkurs na Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - napisała dwa dni temu rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Nowy kurator oświaty od 2012 roku pracuje jako nauczyciel polskiego, historii i etyki. Ponadto jest pedagogiem szkolnym i specjalnym. Może pochwalić się stopniem nauczyciela dyplomowanego oraz zdobytymi uprawnieniami mediatora.

Bykowski ma na swoim koncie kilka istotnych wyróżnień, m. in. wyróżnienie w konkursie Nauczyciel Roku (2018 roku), nagrodę od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2019) czy medal Komisji Edukacji Narodowej (2020).