Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu. Jak złożyć wniosek? Znamy harmonogram

i

Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe

Szkolnictwo

Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu. Jak złożyć wniosek? Znamy harmonogram

2023-03-22 10:35

Trwa rekrutacja publicznych przedszkoli w Poznaniu oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Tak wygląda dokładny harmonogram. Jak złożyć wniosek o przedszkole? O szczegółach piszemy na eska.pl.

Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu

Kiedy ruszy rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu? Na te informacje czekało wielu rodziców. Dokładnie we wtorek (14 marca) ruszyła rekrutacja do poznańskich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Poznaniu?

Chcesz zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej? Musisz najpierw należy wypełnić stosowny wniosek. Druk można pobrać w każdej placówce lub wypełnić go za pośrednictwem strony internetowej. Następnie wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranej placówki. - Można też go zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać z wykorzystaniem systemu "Nabór" (wcześniej należy założyć konto). To samo dotyczy potrzebnych oświadczeń (wszystkie można znaleźć na stronie internetowej) - informują miejscy urzędnicy.

Wniosek wraz z opcją logowania będzie dostępny w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 14 marca od godz. 10.00.

Przedszkola w Poznaniu. Można wskazać 5 placówek

W rekrutacji na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola - od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Kryteria naboru do przedszkoli w Poznaniu

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. - Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe - tłumaczą urzędnicy. Do tych pierwszych zalicza się: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, wychowywanie przez samotnego rodzica, zmaganie się z niepełnosprawnością, niepełnosprawność u rodziców lub rodzeństwa albo wychowywanie się w rodzinie zastępczej. Za każde z tych kryteriów można otrzymać 50 pkt.

Kandydat do przedszkola może otrzymać także dodatkowe punkty. Otrzymuje je dziecko:

  • którego rodzice lub opiekunowie pracują (10 pkt),
  • rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Poznaniu (do 16 pkt),
  • którego rodzeństwo w roku szkolnym, na jaki prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki (12 pkt).
  • Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (5 pkt.), drugiej (4 pkt.), trzeciej (3 pkt.), czwartej (2 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

Nabór do przedszkola, a szczepienia

Istotne podczas rekrutacji są także obowiązkowe szczepienia dziecka. Przysługuje za to dodatkowe 5 pkt (kryterium to spełniają także maluchy, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych). - Poszczególne kryteria muszą zostać potwierdzone poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń - wyjaśniają urzędnicy.

Od tego roku, aby potwierdzić rozliczanie podatków w Poznaniu, można dostarczyć kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z UPO w przypadku elektronicznego zeznania lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika programu.

Nabór do przedszkoli w Poznaniu. Harmonogram

Opublikowano dokładny harmonogram naboru do przedszkoli w Poznaniu. Wygląda on następująco:

  • 14-27 marca - w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami - można to zrobić za pośrednictwem systemu "Nabór".
  • 14 kwietnia (o godz. 12:00) - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga - nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
  • 14 - 19 kwietnia - rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • 24 kwietnia (o godz. 12:00) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • 24 kwietnia - 11 maja - procedura odwoławcza od wyników rekrutacji.

Co z dzieckiem, którego nie przyjęto do przedszkola?

Co z dzieckiem, którego nie przyjęto do przedszkola? Takie sytuacje się zdarzają i w takim przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. - Skierowania będą sporządzane w dniach od 12 maja do 7 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 12 czerwca - czytamy w komunikacie

Ile jest miejsc w poznańskich przedszkolach?

Przedszkola w Poznaniu są przygotowane na przyjęcie dzieci. Zresztą miasto ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim chętnym maluchom w wieku 3-6 lat.

W przyszłym roku szkolnym 2023/2024 na dzieci czekać będzie łącznie 3 650 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań. Do tego dochodzi ok. 650 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 170 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- Podawana jest szacowana liczba miejsc wolnych, dokładna ich liczba wolnych będzie podana po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - wyjaśniają urzędnicy.

Ukraińskie dzieci, a rekrutacja do przedszkola

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział także ukraińskie dzieci. Będą przyjmowane na takich samych warunkach jak polskie maluchy.

Co z dziećmi, które już chodzą do przedszkola?

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do danego przedszkola to jako rodzic lub opiekun musisz potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej jednostce. Czas na złożenie deklaracji w placówkach mija w poniedziałek (13 marca).

Informacje na temat rekrutacji oraz poznańskich przedszkoli można znaleźć na stronie internetowej poświęconej naborowi - https://nabor.pcss.pl/poznan/. Tam też dostępne będą wszelkie niezbędne dokumenty.

Będzie nowe przedszkole w Lesznie