Uchwała krajobrazowa przeszła na Radzie Miasta Poznania

i

Autor: Jacek Jaśkowiak/Facebook Uchwała krajobrazowa przeszła na Radzie Miasta Poznania

Urząd Miasta

Uchwała krajobrazowa ponownie wyłożona do publicznego wglądu

2023-05-08 15:05

Poprzednia uchwała krajobrazowe weszła życie pod koniec lutego tego roku, jednak jaj zapisy zakwestionował wojewoda. Urzędnicy postanowili uwzględnić uwagi. Do zmienionego projektu można składać teraz uwagi.

Projekt uchwały krajobrazowej ponownie został wyłożony do publicznego wglądu. Poprzednią wersję zablokował wojewoda wielkopolski, Urzędnicy zdecydowali się na zmianę zakwestionowanych zapisów.Nie rozróżniamy nośników legalnych i nielegalnych. na terenie całego miasta mamy okres dostosowawczy jednoroczny, zmieniliśmy zasady dostosowawcze tych nośników, które będą tego wymagały, wzorując się, czy inspirując rozwiązaniami gdańskimi-powiedział nam Zastępca Architekta miasta Tobiasz Wichnowski.

Z nowym projektem można zapoznać się na miejskiej stronie lub w budynku urzędu przy Placu Kolegiackim.

Jak wyłożymy, to będzie ciężka praca z opracowaniem uwag, a ich wpływa zawsze sporo, one muszą być opracowane w taki sposób, żeby przedstawić radnym i przekazać wojewodzie- dodaje Wichnowski

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rada Miasta zajmie się nowym projektem Uchwały krajobrazowej w połowie lipca.