szkoła

i

Autor: BŹ

Edukacja

Uwaga uczniowie! To już ostatnie dni rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

2024-06-12 12:07

To już ostatnie dni rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas tylko do 14 czerwca. Nabór jest prowadzony przez miasto Poznań wspólnie z powiatem.

Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu, które odpowiadają ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. 

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: najważniejsze terminy

  • Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego - CZAS MINĄŁ.
  • Pozostali uczniowie czas na złożenie dokumentów mają do 14 czerwca (do godz. 15). W terminie od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15) młodzież musi dostarczyć do placówki pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły. 
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 11 lipca (o godz. 12). Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 17 lipca (do godz. 15). Wówczas do placówki, do której dostał się uczeń, trzeba dostarczyć oryginały dokumentów (w przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie). Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca (o godz. 12). Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: oto kryteria naboru

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, zdecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane będą: 

  • wynik egzaminu ósmoklasisty, 
  • oceny na świadectwie - z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału), 
  • świadectwo z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Do zdobycia jest maksymalnie 200 punktów. Na stronie Nabór znajduje się kalkulator, w którym można policzyć swój wynik. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) przyjmowani są do wybranych szkół z pominięciem pozostałych kryteriów.

Ile miejsc jest w szkołach w Poznaniu i całym powiecie poznańskim?

Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 odbywa się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz powiatu wskazuje je na jednym wniosku. 

W tegorocznej rekrutacji Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 216 oddziałów. Łącznie na absolwentów podstawówek w stolicy Wielkopolski czekają aż 6964 miejsca. Do tego dochodzi 1117 miejsc w szkołach powiatowych. 

Aby sprostać oczekiwaniom młodych ludzi poznańskie szkoły stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Do propozycji skierowanych do absolwentów szkół podstawowych, którzy myślą o nauce w technikum lub szkole branżowej, regularnie dochodzą nowe zawody. Dla przykładu, w roku szkolnym 2024/25 po raz pierwszy uruchomiona zostanie rekrutacja w zawodzie technik elektromobilności w Technikum Samochodowym. Łącznie na młodych ludzi w technikach i szkołach branżowych czeka 75 zawodów. 

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!